24 – 25 สิงหาคม 2556 / 9.30 – 16.00 / ห้องออดิทอเรียม TCDC : FiF DESIGN studio จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการออกแบบขององค์กร เรียนรู้แนวทางการควบคุมการออกแบบในทุกมิติของธุรกิจ เพื่อการสื่อสารการตลาดอย่างตรงเป้าและครอบคลุม